Wymagania dotyczące wystawienia faktury:

  • Faktura musi być wystawiona w miesiącu zrealizowania usługi
  • Data sprzedaży = Data rozładunku
  • Na fakturze należy obowiązkowo podać numer naszego zlecenia oraz datę załadunku i rozładunku
  • Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
  • Nie zastosowanie się do w/w warunków spowoduje odesłanie faktury bez księgowania.
  • Źle wystawiona faktura będzie automatycznie odsyłana co spowoduje przedłużenie płatności.
Fakturę należy wystawić i wysłać na adres:
Europejskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12/47 35-105 Rzeszów NIP PL5170355762